vzw testament.BE
coördineert de nationale campagne testament.be

Oxfam-Wereldwinkels

Demoucelle Parkinson Charity

Wie is
vzw testament.BE?

vzw testament.be coördineert de nationale campagne testament.be. Met meer dan honderd deelnemende ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties is testament.be uitgegroeid tot de grootste nationale groepscampagne ooit.

wat doet
vzw testament.BE?

testament.be heeft tot doel de opbrengsten uit nalatenschappen en schenkingen voor ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties in België te vergroten. Dit onder meer door bewustwording te creëren van de mogelijkheid om een organisatie op te nemen als begunstigde in het testament. Waarom in groep erfenissen en nalatenschappen promoten? De inspiratiebron was een gelijksoortige Engelse en Nederlandse campagne, waar het publiek bijzonder positief op reageerde: “Eindelijk goede doelen die efficiënt samenwerken.” Plus: de boodschap zette hen aan het denken.

testament.be maakt Belgen bewust van het belang van een testament en dat je daar een goed doel kan in opnemen. Jonge en oude, grote en kleine organisaties werken daarbij samen, want erfenissen kunnen voor iedereen veel betekenen. We streven ernaar om legateren aan het goede doel tot de sociale norm te maken.

testament.be moet een vruchtbare bodem leggen, waarna de organisaties zelf mogen zaaien en oogsten door slimme marketingcampagnes.

Getuigenissen

Het ontroert altijd weer als mensen ons opnemen in hun testament. Het zijn deze fantastische geschenken die wij rechtstreeks in de vorm van een geleidehond kunnen doorgeven aan personen met een visuele beperking. Wij vertegenwoordigen dan ook met hart en ziel onze gebruikers en onze missie. Daarbij is het een echte plus dat wij bij juridische vragen mensen kunnen doorverwijzen naar de juristen van testament.be of dat we hen kunnen inschakelen op infomomenten. Hun onafhankelijke expertise zorgt voor veel vertrouwen en duidelijkheid bij de kandidaat-erflaters. En zo kunnen wij ons focussen op het vertellen van ons verhaal. Ook de jaarlijkse publiciteit, workshops en ontmoetingsevents stralen professionaliteit uit. Zo is het iedere keer een plezier om via de testament.be-workshops te delen met en te leren van collega goede doelen. Wij geloven dat mensen die aan je willen nalaten, sowieso een weg vinden naar je organisatie. Maar dankzij testament.be zetten we die mogelijkheid extra in de verf, krijgen we de kans om met kandidaat-erflaters in contact te komen én nog belangrijker: met hen een relatie op te bouwen. Wat sinds onze aansluiting al voor prachtige ontmoetingen heeft gezorgd.

Arthur Vandebosch, voorzitter Belgisch Centrum voor Geleidehonden

"testament.be heeft niet alleen vele goede doelen een ongelooflijke steun in de rug gegeven. Het is ook hun verdienste en die van hun stichter/voorzitter Jan Rachels om een heel groot taboe in België te doorbreken: het taboe rond geld en het taboe rond de dood. Ze hebben het aangedurfd en zijn er in geslaagd om beide taboes samen in een positief engagement om te zetten. Dank voor deze belangrijke maatschappelijke bijdrage."

Stefaan Declercq | (Ex-)Algemeen Secretaris Oxfam-Solidariteit 1996-2018

"Ik ben Thérèse Coens, getrouwd met Jan. We wonen samen in Schaarbeek, hebben geen kinderen en zijn op pensioen. Als wakkere burger ben ik altijd geïnteresseerd geweest in politiek, een rechtvaardige wereld en het Zuiden. Ik werd eerst lid van de Raad van Bestuur van Broederlijk Delen. En in 2011 werd ik ook voorzitter. Momenteel steek ik heel wat vrije tijd in Broederlijk Delen, maar ik doe het graag. De organisatie is maatschappelijk gezien met de juiste zaken bezig, anders zou ik mij niet kunnen engageren. Als voorzitter voel ik natuurlijk ook de zorg voor de organisatie: de menselijke en de financiële kant staan op de agenda van de Raad van Bestuur. Mijn man en ik hadden contact met Marc, de eerste medewerker van Broederlijk Delen die er een zaak van maakte om potentiële testamentaire schenkers goed in te lichten. Ook testament.be, waar Broederlijk Delen lid van is, maakt het voor mensen gemakkelijker om op tijd aan hun testament te denken. Als koppel hebben we dan ook beslist om ons testament op te maken en Broederlijk Delen erin te vermelden. We hebben dus een testament geschreven en het laten registreren bij een notaris. Niet omdat je er van uit gaat dat je al zult sterven, maar nabestaanden hebben alvast een zorg minder. En wij willen graag dat wat we hebben in de juiste handen terechtkomt."

Thérèse Coens | Voorzitter Broederlijk Delen.

"Eqla was één van de allereerste deelnemers aan de testament.be-campagne. Onze vereniging is voor 58% afhankelijk van legaten: erfenissen zijn onze belangrijkste bron van inkomsten. De problematiek rond legaten is bijzonder cruciaal voor de toekomst van onze dienstverlening, en de wetgeving verandert snel: we zijn dan ook bijzonder blij dat we kunnen rekenen op de steun van testament.be: strategisch advies, juridische informatie, zichtbaarheid in de media ... We hebben ieders vrijgevigheid nodig om morgen te kunnen blijven handelen. Dankzij testament.be sluiten we ons aan bij een gemeenschap van mensen die dezelfde waarden delen: het is inderdaad dankzij onze erflaters dat we samen kunnen werken aan een betere wereld."

Cécile de Blic | Directrice Communicatie & Partnerships Eqla

“Stichting van Openbaar Nut Pelicano bestaat en overleeft dankzij twee belangrijke levensaders: Korte Termijn Funding en Lange Termijn Funding. Voor de LT-Funding worden wij sedert vele jaren professioneel en schitterend ondersteund door testament.be. Mede dankzij hun vele sensibiliseringscampagnes, maar vooral dankzij hun onverdroten inzet en volgehouden inspanningen om een aantal goede doelen zoals Pelicano in de picture te zetten bij duizenden kandidaat-erflaters, dragen zij in belangrijke mate bij aan het invullen van onze levensnoodzakelijke LT-Funding. Efficiënt en effectief. testament.be helpt ons zodoende actief én met sterk resultaat aan de realisatie van toekomstige middelen, noodzakelijk om onze filantropische doeleinden te realiseren. Respect voor hetgeen testament.be voor ons doet en in naam van onze 1200 Pelicanokinderen: DANK U WEL, TESTAMENT.BE!”

Christiaan Hoorne | Algemeen Directeur en Medeoprichter Pelicano, Stichting van Openbaar Nut

"Ik weet dat er onder onze erflaters mensen zijn die in contact zijn geweest met testament.be, want als ik bijvoorbeeld een huis moet leegmaken, vind ik regelmatig de gratis juridische gids van testament.be in de persoonlijke zaken van de persoon die ons royaal in zijn testament heeft opgenomen.”

Danny Vancoppernolle | Secretaris-generaal Dyadis

"In samenwerking met testament.be hebben wij een succesvolle koffietafel georganiseerd met correcte juridische info voor onze kandidaat-erflaters."

Fadoua Amrani | Coördinator Fondsenwerving Child Focus

"Voor de goede doelen die zich sinds 2008 bij testament.be hebben gevoegd, heeft de deelname geleid tot een grotere bewustwording en een grotere zichtbaarheid van de media in de pers, op radio en televisie en op de vele evenementen en beurzen die door testament.be worden georganiseerd. Onze goede doelen hebben vaak, na verloop van tijd, een financiële opleving gekend dankzij legaten en schenkingen van het publiek. Voor verenigingen, of het nu gaat om vzw’s, stichtingen of universiteiten, maken de fondsen die via legaten worden ingezameld het mogelijk om projecten te financieren die soms in de koelkast belanden bij gebrek aan middelen. Een genereuze legataris of donor kan veel betekenen voor een vereniging. Dankzij zijn of haar altruïstische gebaar kan hij of zij namelijk de vraagstukken inzake gezondheid, medisch en wetenschappelijk onderzoek, sociale rechtvaardigheid, gehandicaptenhulp, slechtzienden, rechten van kinderen en personen, schone kunsten en cultuur, vooruitstrevend onderwijs, dierenwelzijn, respect voor het milieu en een duurzame wereld sterk bevorderen."

Patrice Macar | coördinator testament.be Wallonië-Brussel (2008-2020)

“Sommige dingen kun je niet op je eentje doen, maar wel in een alliantie. testament.be is bijna 15 jaar geleden gestart met vier goede doelen. Dit klavertje vier is ondertussen uitgegroeid tot de grootste groepscampagne ooit in ons land. Eén doel: zoveel mogelijk erfenissen voor de aangesloten goede doelen. De eenvoud van een goed idee. En veel inzet.“

Jan Rachels | Founding Father en voorzitter testament.be

"Legaten zijn een belangrijke inkomstenbron voor verenigingen en NGO's. In 2019 besloot Dierenartsen Zonder Grenzen om zich volledig proactief op te stellen ten aanzien van het legatendossier. Dankzij de contacten die we via testament.be hebben verworven, zijn we in staat om een goede database op te bouwen van potentiële legatarissen, die we regelmatig op diverse manieren benaderen, om zo langdurige contacten te leggen. Wij beseffen dat het resultaat van dit werk pas over enkele jaren zijn vruchten zal afwerpen."

Alexandra Goemans | Philanthropy Advisor Dierenartsen Zonder Grenzen

"De Belgische Federatie van Voedselbanken heeft vastgesteld dat zij slechts van weinig legaten geniet, wat essentieel is voor het voortbestaan van een goed doel als het onze. Wat te doen in dit geval? We hebben ons onlangs opnieuw aangemeld bij testament.be, wat ons al zeer goed van pas is gekomen."

Freddy Bevernage | Verantwoordelijke legatenbeheer Voedselbanken

"Meer mensen inspireren om uw organisatie in hun testament op te nemen: dat kan alleen samen. Het Belgische testament.be is een schoolvoorbeeld van goed samenwerken om uw lange termijndoel dichter bij te brengen, meer nalatenschappen voor alle deelnemers: dus ook voor u. Het geeft u ook toegang tot gezamenlijk opgebouwde kennis. Kennis die u weer in kunt zetten voor uw eigen werving. Noemt u dat ook een win-winsituatie? Kortom, ik zie testament.be als een koploper in de wereld waar het gaat om impact en dienstverlening. Gefeliciteerd met zo'n campagne."

Theo Hesen | Coördinator Legavision (het wereldwijde netwerk van groepscampagnes rond legaten)

Onze goede doelen

Give, care and share
blinden en slechtzienden
democratie
dierenbelangen
dierenparken
duurzaamheid
economie
gehandicaptenzorg
internationale slachtofferhulp
kinderen en vrouwen
kunst en cultuur
maatschappelijke en sociale goede doelen
mensenrechten
milieu en natuur
onderwijs en onderzoek
ontwikkelingswerk
volksgezondheid

Aansluiten bij de groepscampagne

Deelnemen aan testament.be? Een fundraising-strategie op lange termijn!