Zoeken


volg ons


suivez-nous

vzw testament.be coördineert de nationale campagne testament.be. Met meer dan honderd deelnemende ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties is testament.be uitgegroeid tot de grootste nationale groepscampagne ooit.
Wat doet
vzw testament.be?

testament.be heeft tot doel de opbrengsten uit nalatenschappen en schenkingen voor ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties in België te vergroten. Dit onder meer door bewustwording te creëren van de mogelijkheid om een organisatie op te nemen als begunstigde in het testament. Waarom in groep erfenissen en nalatenschappen promoten? De inspiratiebron was een gelijksoortige Engelse en Nederlandse campagne, waar het publiek bijzonder positief op reageerde: “Eindelijk goede doelen die efficiënt samenwerken.” Plus: de boodschap zette hen aan het denken.

testament.be maakt Belgen bewust van het belang van een testament en dat je daar een goed doel kan in opnemen. Jonge en oude, grote en kleine organisaties werken daarbij samen, want erfenissen kunnen voor iedereen veel betekenen.

testament.be streeft ernaar om legateren aan het goede doel tot de sociale norm te maken.

testament.be moet een vruchtbare bodem leggen, waarna de organisaties zelf mogen zaaien en oogsten door slimme marketingcampagnes.