Pinocchio

Vzw Pinocchio is een nationaal goed doel, dat de belangen en het welzijn van kinderen en jongeren met brandwonden op de eerste plaatst zet.
We zijn aanwezig vanaf de eerste zorgen tot ver in de revalidatie.
Ons doel omvat twee aspecten:
- Het financiële aspect; terugbetaling medische kosten, kosten voor drukkledij, maskers
en zalven, transportkosten en het logement van de ouders gedurende (vaak lange) ziekenhuisopname van hun kind, zonneproducten, …
- Het psychosociale aspect; we trachten het verblijf in het ziekenhuis aangenamer te maken met wekelijks bezoek van onze clown Tommy, aankoop van speelgoed voor de speelruimte, spelletjes, televisie, …
Talrijke vrijwilligers komen met de kinderen spelen en zelf ’s nachts begeleiden indien dit gevraagd wordt door de ouders.

Deze twee aspecten komen ook terug in de organisatie van onze brandwonden kampen: re-integratiekamp tijdens de paasvakantie (vanaf 1e leerjaar), moeder – kind thermaal kuurkamp te Spa (voor kinderen van 0 tot 6 jaar), 2 weken thermaal kuurkamp te Spa (vanaf 6 jaar), terugkomweekend kuurkamp Spa, 16plus-werking, Sinterklaasfeest en talrijke andere activiteiten
Naast al onze activiteiten doen we ook aan sensibiliseren, preventie en re-integratie (in de klas) voor de problematiek van brandwonden bij kinderen en jongeren.

Behartigt de belangen en het welzijn van verbrande kinderen en jongeren

Bruynstraat 200
1120 Neder-over-Heembeek

http://www.vzw-pinocchio-asbl.be/

secretariaat@vzw-pinocchio-asbl.be
02/4431982

ondernemingsnummer: 0460989035
contactpersoon: