Groepscampagne

Wellicht hebt u de voorbije jaren al op één of andere manier kennisgemaakt met de goede doelen-campagne testament.be, een nationale groepscampagne met als missie: sensibilisering, mobilisering en advisering rond legaten ten voordele van het goede doel.

Hoe sluit u als organisatie aan bij de groepscampagne?

testament.be wil de begrippen ‘geven’ en ‘testament of legaat’ samenbrengen in het denken van de Belgen. Op die manier wil de campagne een duidelijke verhoging bewerkstelligen van het aantal legaten ten voordele van de goede doelen en een legaat als het ware als ‘sociale norm’ installeren. 

De deelnemers van testament.be zullen op middellange en lange termijn zeker en vast een groter deel van hun werking kunnen financieren met middelen die vrijkomen uit het openvallen van testamenten waarin zij als begunstigde zijn opgenomen.  Zelfs de korte termijn-resultaten zijn nu al bevredigend te noemen.

Deelnemen aan testament.be? Een fundraisingstrategie op lange termijn!

Onze deelnemers

 • hebben een sociaal-culturele missie;
 • kunnen een gereviseerde boekhouding voorleggen;
 • willen op lange termijn werkingsmiddelen genereren uit nalatenschappen;
 • kiezen vanuit de solidariteitsgedachte voor een groepscampagne: samen meer zichtbaar;
 • promoten de campagne testament.be via eigen communicatiekanalen zoals website, ledenblad, informatieavonden, gepersonaliseerde folders, ...;
 • betalen een jaarlijkse bijdrage (exclusief BTW) die afhankelijk is van het totaal van hun jaarinkomsten:
NationaalRegionaal
Inkomsten ≤ € 1 miljoen€ 10 000 € 7000
Inkomsten € 1 miljoen ≤ € 4 miljoen€ 16 000€ 13 000
Inkomsten € 4 miljoen ≤ € 8 miljoen € 23 000€ 20 000
Inkomsten € 8 miljoen ≤ € 15 miljoen€ 29 000€ 26 500
Inkomsten + € 15 miljoen€ 36 000€ 33 000

testament.be zorgt voor:

 • een professionele tweetalige mediacampagne:  360° advertising (radio, tv, print, sociale media, affiliation, ...) / als deelnemer kan u gebruik maken van de merknaam “testament.be” in uw eigen communicatie / testament.be stelt o.a. digitale banners, een gepersonaliseerde videoclip en ander promomateriaal ter beschikking;
 • vermelding op de website www.testament.be: elke deelnemer krijgt één volledige pagina met vermelding van het maatschappelijk doel van de organisatie, de belangrijkste coördinaten, logo, slogan, foto en ondernemingsnummer;
 • vermelding op de lijst goede doelen waaruit (facultatief) kan gekozen worden door de kandidaat-erflaters wanneer ze de gratis gids "Goed Geregeld Goed Gegeven" bestellen;
 • het organiseren van / participeren aan events met als objectief - in kader sensibilisering - het face2face bereiken van een zo ruim mogelijk publiek;
 • vermelding van uw organisatie in de juridische gids "Goed Geregeld Goed Gegeven" (oplage = 27.000 ex. / verdeling via o.a. website, events, notarissen en vermogensbeheerders);
 • gratis 50 (nl of fr) of 100 (nl én fr, voor een nationale deelname) gepersonaliseerde exemplaren van de gids “Goed Geregeld Goed Gegeven” (uw logo en uw presentatietekst op de kaft  - geen vermelding andere goede doelen). Deze gidsen kunt u als deelnemer gratis verdelen aan uw leden, schenkers, potentiële erflaters, alumni, weldoeners, lezers van uw nieuwsbrieven, abonnees en vrijwilligers;
 • continuïteit en kwalitatieve opvolging van uw legatenprogramma: de opvolging van uw kandidaat-erflaters via onze 7/7 helpdesk (email, telefonisch, huisbezoeken). De juridische helpdesk van testament.be - onder supervisie van Meester Ann Maelfait (Advocatenkantoor RIVUS) als neutraal aanspreekpunt - bewijst op vandaag nog altijd haar nut en noodzaak;
 • ondersteuning en relevante informatie-overdracht via Legacy Support Visits (jaarlijks feedbackoverleg met elke deelnemer), thematische workshops, Legacy Support Training, Legacy Support Platform en maandelijkse nieuwsbrief;
 • testament.be bezorgt u via het Legacy Support Platform de adressen van geïnteresseerde kandidaat-erflaters ten voordele van uw organisatie - aangemeld via bestelling van de gids, samen met tips hoe u de opvolging van deze adressen optimaal kan organiseren.

testament.be ontvangt NOOIT commissies op legaten. De financiële middelen vanuit legaten gaan volledig en rechtstreeks naar het goede doel.

Geïnteresseerd om deel te nemen?

U ziet dat wij veel meer zijn dan een mediacampagne die de Belg wil overtuigen om een goed doel in zijn of haar testament op te nemen. Wij hebben immers ook een juridische helpdesk, wij geven workshops voor onze deelnemers, organiseren infosessies voor het brede publiek, bezorgen u interessante adressen van kandidaat-erflaters, maken voor uw organisatie gepersonaliseerd communicatiemateriaal, … En dat allemaal all inclusive: u krijgt van ons maar één factuur per campagnejaar: die voor uw deelname. Al de rest is inbegrepen in die prijs.

Als u na lectuur van de voorwaarden alsnog (of wie weet: misschien zelfs nog meer) interesse hebt om deel te nemen of toch nog vragen zou hebben, kunt u altijd vrijblijvend contact opnemen met Jan Rachels: jan.rachels@testament.be  – 0478 90 56 35.