Similes

Meer dan een kwart van alle mensen krijgt te maken met ernstige psychische gezondheidsproblemen. De impact hiervan op hun leven, en op het leven van hun kinderen, partner, ouders en goede vrienden, is groot.
Similes steunt gezinsleden in hun herstel- en verwerkingsproces. We doen dat met juiste informatie en met de kracht die uitgaat van lotgenotencontact.
Samen met onze leden en vrijwilligers komen we op voor een gezinsvriendelijke geestelijke gezondheidszorg, dicht bij de mensen.
We pleiten voor preventie en voor een toegankelijk aanbod, we komen op voor het recht op arbeid en wonen en vragen inspraak en participatie.
We zetten ons in voor een inclusieve samenleving waarin psychische kwetsbaarheid niet langer een taboe is.

Steunt gezinnen die zorg dragen voor een psychisch kwetsbaar familielid.

Groeneweg 151
3001 Heverlee

http://nl.similes.be/

Freya.Van.Langenhove@similes.be
016 244 207

ondernemingsnummer: 0413066283
contactpersoon: Freya Van Langenhove