Een Hart Voor Limburg

Een Hart voor Limburg zet zich in voor maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren in Limburg.
Deze kinderen en jongeren hebben omwille van ziekte, fysieke of mentale beperkingen of door hun maatschappelijk zwakkere positie nood aan extra ondersteuning.
Door het verlenen van financiële projectsteun aan organisaties, verenigingen en instellingen wordt het mogelijk om concrete sociaal – maatschappelijke projecten te realiseren en dit steeds met het doel een positieve impuls te geven voor de ontwikkeling en verbetering van de levenskwaliteit binnen Limburg.
Een Hart voor Limburg werft op actieve wijze fondsen in de lokale gemeenschap.

Ontwikkelt initiatieven ten bate van de verbetering van de levenskwaliteit in Limburg.

Herkenrodesingel 16
3500 Hasselt

http://www.eenhartvoorlimburg.be/

hanne.geusens@eenhartvoorlimburg.be
0494 64 46 65

ondernemingsnummer: 0871988230
contactpersoon: Hanne Geusens