Pelicano

In ons land wordt een stijgend aantal Belgische kinderen in rauwe armoede geboren en groeit er ook in op ! Dit is een bijzonder kwade evolutie, want de kloof die deze kinderen scheidt van welzijnswaarborgen zullen ze nooit op eigen kracht kunnen overbruggen. Ze zullen door armoede in het kluwen van sociale uitsluiting en achterstelling op diverse levensdomeinen verkeren én aldus de dupe zijn van kansarmoede in de meest brede zin. De Stichting Pelicano wil voor hen de stuwkracht zijn en aldus deze Belgische armoedekinderen (0-18 jaar) financieel ondersteunen; omdat “Pelicano” gegrepen is door hun acute kwetsbaarheid en noden op alle maatschappelijke vlakken : medisch, pedagogisch, sociaal, financieel-economisch en juridisch. Deze kinderen en jongeren zijn immers de meest zwakke schakels in onze maatschappij aan wie de kansen moeten geboden worden én de hand gereikt worden om kansrijker te worden, ten einde volwaardig te kunnen participeren aan onze samenleving en zo uitsluiting tegen te gaan. En dit … omdat deze Belgische armoedekinderen en –jongeren óók de toekomst van onze samenleving zijn en alle kansen moeten krijgen en kunnen grijpen om zich te kunnen ontplooien; opdat ze als toekomstige volwassenen ook zullen bijdragen aan de welvaart van ons land ! De Stichting “Pelicano” werkt nauw samen met de “Dienst Verzoekschriften en Sociale Zaken van het Huis van Zijne Majesteit de Koning”.

Wil voor Belgische armoedekinderen doelmatig, direct én duurzaam de drijfkracht zijn op hun weg naar een zee van kansen.

Baron Ruzettelaan 3 /0302
8310 Brugge

http://pelicano.be/

info@pelicanofoundation.be
0497483022

ondernemingsnummer: 0819409280
contactpersoon: Christiaan Hoorne