Pelicano

Stichting Pelicano is een Stichting van Openbaar Nut met als doel de kinderarmoede in België samen op te lossen. Wij vinden het een onrecht dat er armoede in België bestaat, heel specifiek kinderen in armoede. Hoe kan u uitleggen dat een land als België waar de welvaart zo hoog ligt te kampen heeft met toenemende schrijnende armoede en heel in het bijzonder met kinderarmoede ?
Wij geloven dat wij dit samen kunnen oplossen.
Wij geloven dat alle kinderen gelijke kansen moeten krijgen om zich sociaal te ontwikkelen, te ontplooien , een diploma te verwerven en uiteindelijk een job te hebben. Een gezin te stichten om uiteindelijk op hun beurt bij te dragen tot de maatschappij.
Wij richten ons tot kinderen in de meest schrijnende kansarmoede. We werken daarvoor zeer nauw samen met o.a. scholen om deze kinderen te detecteren. Zij zijn onze zorgpartners.
Wij pikken ze op en begeleiden hen tot de leeftijd waarop zij een einddiploma verworven hebben of een job hebben. Wij betalen alles om hen te voorzien in hun primaire levensbehoeften : een warme maaltijd per dag, aangepaste kledij in functie van de seizoenen, medische verzorging en sociale behoeften. De ouders krijgen nooit geld. Het zijn de zorgpartners die instaan voor de betaling, de aankopen, …
Boeken wij resultaat ? Regelmatig laten wij onze werking evalueren door specialisten en experten. In 2020 heeft de Vlerick School onderzoek gedaan naar onze maatschappelijke impact. Gemiddeld besteden wij 40.000 euro aan een Pelicanokind over een looptijd van 10 à 15 jaar. De maatschappelijke financiële impact werd berekend : een factor 5 tot 9. M.a.w. een investering in een Pelicanokind bedraagt gemiddeld 40.000 euro. De maatschappelijke financiële impact bedraagt tussen de 200.000 euro en 360.000 euro.
Daarom geloven wij in onze aanpak : op een structurele en duurzame wijze de kinderarmoede in België oplossen.

Wil voor Belgische armoedekinderen doelmatig, direct én duurzaam de drijfkracht zijn op hun weg naar een zee van kansen.

Baron Ruzettelaan 3 b. /0302
8310 Brugge

http://pelicano.be/

filantropisch.centrum@pelicanofoundation.be
0497483022

ondernemingsnummer: 0819409280
contactpersoon: Christiaan Hoorne