Pelicano

Stichting Pelicano, ook wel de Pelicano Kinderarmoedestichting genaamd, is een Stichting van Openbaar Nut met als doel: kinderen in België uit de armoede te redden.
Wij vinden het een onrecht dat heel wat kinderen, in een welvarend land als België, in armoede opgroeien. Hierdoor missen ze alle kansen om zich sociaal te ontwikkelen, een diploma te verwerven, een job uit te oefenen, … Samen kunnen we het verschil maken voor deze kinderen opdat ze later een gezin kunnen stichten om uiteindelijk zelf bij te dragen tot de maatschappij.

Pelicano richt zich tot die kinderen die in schrijnende armoede dienen te leven.  Hiervoor werken wij samen met sociale partners zoals scholen en OCMW’s. Zij zijn meestal de eerste om bepaalde signalen op te vangen.
Een Pelicanokind gaan wij duurzaam financieel ondersteunen. Duurzaam gezien de ondersteuning loopt over meerdere jaren tot het kind een actieve plaats heeft gevonden in onze maatschappij. De gelden gaan nooit naar de ouders maar wel naar de sociale partners. Zij gaan het vrijwillig engagement aan om voor het Pelicanokind te voorzien in de 6 basisbehoeften: warme maaltijd, aangepaste kledij, onderwijs, (para)medische verzorging, persoonlijke hygiëne alsook sport/cultuur.

De duurzame financiële ondersteuning loopt meestal over een periode van 10 tot 15 jaar, waarbij er gemiddeld € 40.000 zal besteed worden aan elk Pelicanokind. Een studie van de Vlerick Business School leerde dat dit een maatschappelijke financiële impact heeft van een factor 5 tot 9. Concreet wil dit zeggen dat de investering van € 1 in een Pelicanokind uiteindelijk € 5 tot € 9 bedraagt op lange termijn. De investering van € 40.000 levert dan ook op termijn € 200.000 tot € 360.000 op aan de maatschappij.

Pelicano biedt kinderen in armoede kansen. Laten we samen het verschil maken!

SAMEN KINDEREN UIT ARMOEDE REDDEN

Baron Ruzettelaan 3 b. 3.2b
8310 Brugge

http://pelicano.be/

filantropisch.centrum@pelicanofoundation.be
050 81 63 52

ondernemingsnummer: 0819409280
contactpersoon: Ruth Dierickx