Blindenzorg Licht en Liefde

Licht en Liefde, een verenigend netwerk van solidariteitsprojecten voor blinden en slechtzienden, is actief in Vlaanderen, Brussel en Wallonië, met specifieke projecten in steden zoals Brugge, Kortrijk, Brussel, Gent, Antwerpen, Leuven, Varsenare en Hasselt. Onze organisatie draait op giften, legaten en de belangeloze inzet van vrijwilligers, waardoor we een breed scala aan diensten kunnen bieden aan mensen van alle leeftijden, inclusief de oudere blinde of zwaar slechtziende gemeenschap. Met meer dan 100 jaar ervaring koesteren we het geloof in de kracht van elk individu en streven we naar een inclusieve samenleving. Ontdek meer over ons werk en deel in onze visie van solidariteit en verbondenheid.

Solidariteitsprojecten van, voor en met blinden en slechtzienden

Oudenburgweg 40
8490 Varsenare

http://www.lichtenliefde.be/

info@lichtenliefde.be
0473 95 75 51

ondernemingsnummer: 0405.123.864
contactpersoon: Jan de Smedt