UZ Leuven

UZ Leuven is pionier in klinisch onderzoek. Gepassioneerde onderzoekers van UZ Leuven en KU Leuven werken samen aan duurzame innovaties. Hun doel daarbij is altijd betere patiëntenzorg en meer gepersonaliseerde behandelingen. Medisch onderzoek naar bijvoorbeeld kanker en dementie is complex en een werk van lange adem. Het vraagt heel wat financiële middelen.

Een financiële gift aan het ziekenhuis geeft wetenschappers en zorgverleners de nodige middelen om aan fundamenteel en klinisch onderzoek te doen. Wetenschappelijk onderzoek biedt meer inzicht in medische aandoeningen en zoekt naar oorzaken en nieuwe behandelingen. Het geeft patiënten en hun familie perspectief en hoop.

Ook projecten die inzetten op warme zorg zijn ontzettend belangrijk voor patiënten: daarvoor maken extra middelen vaak het verschil.

Via een legaat geeft u in alle vertrouwen een maatschappelijke meerwaarde aan uw vermogen. Omdat UZ Leuven deel uitmaakt van de rechtspersoon KU Leuven, komt uw nalatenschap toe aan KU Leuven (maatschappelijke zetel Oude Markt 13, 3000 Leuven, ondernemingsnummer 0419.052.173). Vermeld daarbij in uw testament dat uw legaat bestemd is voor UZ Leuven. U kunt ook nog een specifieke dienst, arts, onderzoek of project vermelden.

Praktische info
UZ Leuven en KU Leuven hebben een team van juridische adviseurs in huis. Zij staan u bij met kennis van zaken. Elk testament vraagt om een unieke aanpak. De begeleiding is daarom altijd persoonlijk en op maat. Zo garanderen we een zorgeloze nalatenschap voor u en uw nabestaanden.

Als grootste universitaire ziekenhuis van België wil UZ Leuven grenzen verleggen door gespecialiseerde zorg en innovatieve behandelingen te combineren met menselijke aandacht en respect voor elke patiënt.

Minderbroedersstraat 5
3000 Leuven

https://www.kuleuven.be/mecenaat/hoe-steunen/legaat

elsie.laes@kuleuven.be
016 32 04 18

ondernemingsnummer: 0419.052.173
contactpersoon: Elsie Laes