Pairi Daiza Foundation

De Pairi Daiza Foundation is ontstaan uit de wens om de aandacht te vestigen op de waarde van de biodiversiteit om ons heen, om een sterkere binding met de natuur te creëren en om met iedereen een blijvende inzet voor het behoud ervan op te wekken.
We steunen momenteel ongeveer vijftien projecten, in België en wereldwijd, in 5 gebieden waar het dringend is om tot actie over te gaan:
- Bedreigde leefgebieden beschermen.
- Bedreigde soorten beschermen en – wanneer daar mogelijkheid toe is – deze opnieuw introduceren in het wild.
- Wetenschappelijk onderzoek steunen om deze bedreigde soorten nog beter te kunnen helpen.
- Beschermen en opwaarderen van natuurlijk erfgoed.
- Opvangen van achtergelaten of in beslag genomen reptielen en amfibieën.

Aan de hand van concrete projecten bijdragen aan de bescherming van natuurlijke leefgebieden, de herintroductie van bedreigde diersoorten en het onderzoek naar het behoud van wilde fauna en flora.

Domaine de Cambron 1
7940 Brugelette

http://www.pairidaiza.eu/foundation

legs@pairidaiza-foundation.org
068/25 08 50 - 0475/89 29 57

ondernemingsnummer: 0629878507
contactpersoon: Jean-Marie Postiaux