Dokters van de Wereld

Dokters van de Wereld is een internationale humanitaire en medische organisatie.
In België zorgen we, -samen met meer dan 600 vrijwilligers-, voor de meest kwetsbare groepen, daklozen, vluchtelingen en mensen die geen toegang hebben tot gezondheidszorg.
In het Zuiden bieden wij medische hulp aan bij straatkinderen, slachtoffers van natuurrampen, personen die tot minderheden behoren en alle andere kwetsbare groepen. Als internationale en solidaire organisatie getuigt Dokters van de Wereld over de hindernissen in de gezondheidszorg, de inbreuken op de menselijke waardigheid en schendingen van mensenrechten.

Dokters van de Wereld geneest ook sociaal onrecht

Kruidtuinstraat 75
1210 Brussel

http://www.doktersvandewereld.be

legaten@doktersvandewereld.be
0486 54 60 22

ondernemingsnummer: 0460.162.753
contactpersoon: Camille Danneels