Memisa

Memisa is een Belgische ngo die strijdt voor de toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. Onze focus ligt op de meest kwetsbaren en we hebben extra aandacht voor vrouwen en jonge kinderen. Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen (Benin, Burundi, DR Congo, Guinee en Mauritanië) en in India. In de 5 Afrikaanse partnerlanden ondersteunen we gezondheidscentra, ziekenhuizen en hun personeel. In India zet Memisa zich samen met lokale ngo’s in om mensen bewust te maken van het recht op gezondheid.

- We verbeteren eerst en vooral de kwaliteit van de zorg. Dat doen we door opleidingen aan te bieden, medisch materiaal en medicijnen te voorzien en de lokale infrastructuur te versterken.

- We maken zorg ook toegankelijker voor de meest kwetsbaren. Dat doen we zowel op financieel vlak, door solidariteitsfondsen, mutualiteiten en forfaitaire betalingssystemen te ondersteunen, en op materieel vlak, denk maar aan onze aangepaste spoeddiensten waaronder de moto-ambulances en bootambulances.

- We ondersteunen de organisatie van het lokale gezondheidssysteem (gezondheidscentra, ziekenhuizen, referentiesysteem).

Memisa doet op die manier aan capaciteitsversterking en stimuleert autonomie met het oog op duurzame verandering. We zorgen namelijk voor structurele versterking van de gezondheidssystemen door te werken met bestaande ziekenhuizen en gezondheidscentra, en het lokaal personeel.

MEMISA VERBETERT DE TOEGANG TOT KWALITEITSVOLLE GEZONDHEIDSZORG VOOR DE MEEST KWETSBARE BEVOLKINGSGROEPEN. WANT GEZONDHEIDSZORG IS EEN BASISRECHT.

De Meeûssquare 19
1050 Brussel

http://www.memisa.be

testament@memisa.be
02 454 15 49

ondernemingsnummer: 0435563751
contactpersoon: Aïsha Untersalmberger