Memisa

Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen (Benin, Burundi, DR Congo, Guinee en Mauritanië). We ondersteunen de medische centra, ziekenhuizen en hun personeel. In India zet Memisa zich samen met lokale ngo’s in om mensen bewust te maken van het recht op gezondheid.
• We verbeteren de kwaliteit van de zorg (opleidingen, materiaal, infrastructuur, medicatie…).
• We maken de zorg toegankelijk op financieel vlak (mutualiteiten, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingssystemen…) en materieel vlak (aangepaste spoeddiensten: motorambulances, bootambulances, etc.) voor de meest kwetsbaren.
• We begeleiden de organisatie van het gezondheidssysteem (gezondheidscentra, ziekenhuizen, referentiesysteem).

Memisa doet zo aan capaciteitsversterking en stimuleert autonomie met het oog op duurzame verandering.

Memisa verbetert de toegang tot basisgezondheidszorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Omdat gezondheidszorg een basisrecht is.

De Meeûssquare 19
1050 Brussel

http://www.memisa.be

aisha.untersalmberger@memisa.be
02/454 15 49

ondernemingsnummer: 0435563751
contactpersoon: Aïsha Untersalmberger