Memisa

Memisa is een ngo die strijdt voor toegang tot kwaliteitsvolle gezondheidszorg voor iedereen. We ondersteunen de medische centra en ziekenhuizen en hun personeel. Memisa bereikt meer dan 7 miljoen mensen in 5 Afrikaanse landen (Benin, Burundi, DR Congo, Guinee en Mauritanië) en in India. Memisa zet zich samen met haar partners in om de bestaande gezondheidsstructuren te ondersteunen.
• We verbeteren de kwaliteit van de zorg (opleidingen, materiaal, infrastructuur, medicatie,…)
• We maken de zorg toegankelijk op financieel vlak (mutualiteiten, solidariteitsfondsen, forfaitaire betalingssystemen,…) en materieel vlak (aangepaste spoeddiensten: motorambulances, bootambulances, etc.) voor de meest kansarmen
• We begeleiden de organisatie van het gezondheidssysteem (gezondheidscentra, ziekenhuizen, referentiesysteem)

Memisa doet zo aan capaciteitsversterking en stimuleert autonomie met het oog op duurzame verandering. De gezondheid van moeders en kinderen is onze prioriteit.

Memisa verbetert de toegang tot basisgezondheidszorg voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen. Omdat gezondheidszorg een basisrecht is.

De Meeûssquare 19
1050 Brussel

http://www.memisa.be

sander.vandendriessche@memisa.be
02/454 15 49

ondernemingsnummer: 0435563751
contactpersoon: Sander Vandendriessche