Oxfam-Solidariteit

Eén op de drie mensen op de wereld leeft in armoede. Oxfam is vastbesloten om dit te veranderen door de kracht van mensen te bundelen tegen armoede. Wereldwijd werkt Oxfam aan praktische en vernieuwende oplossingen om mensen de kans te geven zich uit de armoede op te werken en een betere toekomst op te bouwen. Bij een ramp of conflict redden we levens en helpen we mensen om weer in hun levensonderhoud te kunnen voorzien. En we voeren campagne zodat arme mensen invloed krijgen op de lokale en mondiale beslissingen waar ze de gevolgen van ondervinden. Altijd en overal werken we samen met lokale partnerorganisaties en met de meest kwetsbare vrouwen en mannen. Samen roepen we de onrechtvaardigheden die leiden tot armoede, een halt toe. In België legt Oxfam-Solidariteit zich toe op ontwikkelingsprojecten en noodhulp in crisissituaties. Daarnaast voeren we campagne om publiek en beleidsmakers te sensibiliseren.

Laat ook uw idealen na

Vier-Windenstraat 60
1080 Brussel

http://www.oxfamsol.be/testament

philippe.schyns@oxfam.org
02 501 67 03 of 0484 546 603

ondernemingsnummer: 0408643875
contactpersoon: Philippe Schyns