Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen is een humanitaire organisatie die wereldwijd medische hulp biedt aan mensen in nood, aan slachtoffers van rampen van natuurlijke of menselijke oorsprong, epidemieën en oorlogssituaties, zonder onderscheid van ras, religie, levensbeschouwing of politieke overtuiging. AZG beschouwt het als een deel van haar taak om publiek te getuigen over medische wantoestanden en ernstige schendingen van het humanitair recht in gebieden waar ze werkzaam is. AZG ontving de Nobelprijs voor de Vrede in 1999. foto Yann Libessart

Doe iets buitengewoons. Steun Artsen Zonder Grenzen.

Gewijde-Boomstraat 46
1050 Brussel

http://www.azg.be/legaten

jan.van.steenbrugge@brussels.msf.org
02 474 77 60

ondernemingsnummer: 0421 446 093
contactpersoon: Jan Van Steenbrugge