Artsen Zonder Grenzen

Artsen Zonder Grenzen is wereldwijd actief om mensen in nood te helpen. Slachtoffers van oorlogen, conflicten en natuurrampen, mensen op de vlucht, kinderen die ondervoed zijn, vrouwen veilig helpen bevallen, bevolkingen die geen toegang hebben tot medische zorg of geconfronteerd worden met epidemieën … onze teams zijn er voor hen. Dat kunnen we doen dankzij de warme steun van duizenden mensen: 98% van onze werkingsmiddelen komt via particuliere giften. Zo kunnen we onafhankelijk, onpartijdig en neutraal hulp bieden – zonder onderscheid in ras, religie, levensbeschouwing of politieke overtuiging.

In 1999 kreeg Artsen Zonder Grenzen hiervoor erkenning met de Nobelprijs voor de Vrede. Onze medische en logistieke teams zijn aan de slag in meer dan 70 landen; in Oekraïne, Pakistan, Jemen, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Haïti … Maar ook in België bieden we hulp; aan daklozen en mensen op de vlucht. Tijdens de coronapandemie ondersteunden we in België ziekenhuizen en woonzorgcentra.

Al meer dan 50 jaar verzorgen we de meest-kwetsbaren, overal in de wereld. En dat kunnen we waarmaken dankzij onze schenkers, mensen zoals u.

Foto: Pierre Fromentin/AZG

Omdat iedereen medische zorg verdient. Neem Artsen Zonder Grenzen op in uw testament.

Gewijde-Boomstraat 46
1050 Brussel

http://www.azg.be/legaten

jan.van.steenbrugge@brussels.msf.org
0474 95 25 41

ondernemingsnummer: 0421.446.093
contactpersoon: Jan Van Steenbrugge