Dierenartsen Zonder Grenzen

De Belgische ngo Dierenartsen Zonder Grenzen, die deel uitmaakt van het VSF International-netwerk, zet zich in voor de bestrijding van honger en armoede in Afrika. Ons doel is om de capaciteiten van veehouders duurzaam te versterken, zodat zij een waardig bestaan kunnen leiden.
In Afrika leven miljoenen mensen van hun veestapel. Dierenartsen Zonder Grenzen helpt veehouders om een betere toekomst voor zichzelf op te bouwen, en die staat of valt met gezonde dieren. Maar we doen zoveel meer dan kuddes vaccineren en verzorgen.
We werken samen met de lokale bevolking om hun vee en alles wat ermee samenhangt te verbeteren: van microkredieten tot verkoop, van water- en voederbeheer tot opleiding, over landbouwuitrusting, noodhulp, vredesbesprekingen en politieke belangenbehartiging.

Gezonde dieren, gezonde mensen.

Kunstlaan 7-8
1210 Brussel

http://dierenartsenzondergrenzen.be

a.goemans@vsf-belgium.org
02 240 49 54

ondernemingsnummer: 0442 168 263
contactpersoon: Alexandra Goemans