Dierenartsen Zonder Grenzen

In Afrika leven miljoenen mensen van hun vee. Met gezonde dieren kunnen zij een duurzaam bestaan opbouwen, zonder honger en armoede. Dierenartsen Zonder Grenzen ondersteunt de dierengezondheidszorg en familiale veeteelt in Afrika met opleidingen, materiaal en geneesmiddelen. Dierenartsen Zonder Grenzen helpt veehouders in acht Afrikaanse landen om een betere toekomst op te bouwen. Die toekomst begint met gezonde dieren. Maar we doen meer dan enkel kuddes vaccineren en verzorgen. We helpen de bevolking om hun veeteelt en alles wat daaraan verbonden is te verbeteren. Van microkredieten, verkoop, water- en grasbeheer tot opleidingen, landbouwmateriaal, noodhulp, vredesonderhandelingen en beleidsbeïnvloeding.

Gezonde dieren, gezonde mensen.

Kunstlaan 7-8
1210 Brussel

http://dierenartsenzondergrenzen.be

a.goemans@vsf-belgium.org
02 240 49 54

ondernemingsnummer: 0442 168 263
contactpersoon: Alexandra Goemans