Epilepsie Liga

Epilepsie is één van de meest frequent voorkomende chronische neurologische aandoeningen. Epilepsie heeft een sociale en psychologische impact op het leven van een persoon. Via de psychosociale begeleiding wil de Epilepsie Liga het welzijn van mensen met epilepsie bevorderen. Een andere belangrijke doelstelling is om epilepsie beter gekend en sociaal aanvaard te maken bij het grotere publiek door middel van het verspreiden van informatie. Daarnaast verdedigt de Epilepsie Liga de belangen van de mensen met epilepsie en ondersteunt het wetenschappelijk onderzoek.

Epilepsie Liga helpt mensen met epilepsie vooruit in het leven, vandaag en in de toekomst

C. Heymanslaan 10
9000 Gent

http://www.epilepsieliga.be/

info@epilepsieliga.be
09/3325795

ondernemingsnummer: 0423.599.493
contactpersoon: Barbara Eichperger