Netwerk tegen Armoede

In het Netwerk tegen Armoede werken 61 verenigingen samen om armoede en sociale uitsluiting uit te bannen. In de verenigingen nemen mensen in armoede op alle niveaus het woord.
Met kennis en ervaring van mensen in armoede stapt Netwerk tegen Armoede naar het beleid.
Rond heel wat thema's (onder meer inkomen, wonen, werk, onderwijs, gezondheid, cultuur, ...) gaat het Netwerk tegen Armoede op zoek naar ervaringen van mensen in armoede. Met die kennis gaan mensen binnen het Netwerk aan de slag en lanceren ze voorstellen en acties voor een beleid dat armoede voorkomt en wegwerkt. Bovendien is het Netwerk tegen Armoede de vaste gesprekspartner van de Vlaamse overheid over alles wat met armoedebestrijding te maken heeft.
Het Netwerk tegen Armoede engageert zich ook voluit in de strijd tegen kinderarmoede, vanuit de filosofie dat kinderarmoede bestrijden alleen maar kan door de sociale uitsluiting van het gehele gezin aan te pakken. Vandaag wordt 1 op 5 (20%) kinderen in België geboren in armoede. De strijd tegen kinderarmoede is essentieel omdat kinderen in armoede de generatiearmen van morgen zijn.

Mensen in armoede nemen het woord in de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Vooruitgangstraat 323 b. 6
1030 Brussel

http://www.netwerktegenarmoede.be/

info@netwerktegenarmoede.be
gert.vantittelboom@netwerktegenarmoede.be

ondernemingsnummer: 0864536155
contactpersoon: Gert Van Tittelboom