Hart voor Research Aalst

De vzw Hart voor Research Aalst is ingebed in het Hartcentrum van het OLV Ziekenhuis in Aalst, één van de toonaangevende centra op gebied van diagnostiek, behandeling en onderzoek van cardiovasculaire aandoeningen. Het Hartcentrum van Aalst heeft over de jaren heen in verschillende deeldomeinen van de cardiologie een internationale reputatie verworven. Het biedt topklinische, vernieuwende en innovatieve zorg aan patiënten met aangeboren en verworven cardiovasculaire ziekten.
Het doel van de vzw Hart voor Research Aalst is de zorg voor patiënten met hart- en vaatziekten te optimaliseren dankzij wetenschappelijk onderzoek. Wij geloven in de vooruitgang van de medische wetenschap en we zijn ervan overtuigd dat we hartpatiënten hierdoor in de toekomst nog beter kunnen helpen.
De vzw beklemtoont in haar werking stamcelonderzoek, de strijd tegen hartfalen, de studie van de coronaire fysiologie, onderzoek naar ritmestoornissen en cardiovasculaire risicofactoren bij vrouwen. Ingezamelde fondsen worden rechtstreeks en volledig gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek, opleidingen van binnen- en buitenlandse cardiologen, en bijscholing van huisartsen en specialisten.

Bevordert onderzoek naar hart- en vaatziekten.

Moorselbaan 164
9300 Aalst

http://www.hartvoorresearchaalst.be

maggy.kuppens@olvz-aalst.be
053 72 44 39

ondernemingsnummer: 0470.425.452
contactpersoon: Maggy Kuppens