11.11.11

11.11.11 is de koepel van internationale solidariteit. Wij willen uitbuiting de wereld uit. Iedereen - waar ook ter wereld - heeft recht op een menswaardig bestaan. Om echt iets te veranderen moeten macht en middelen eerlijker worden verdeeld. We richten onze blik dan ook op de wereld en stellen het huidige systeem in vraag. Een rechtvaardige wereld voor mens en natuur kan als we samen druk zetten. Met 11.11.11 brengen wij mensen, groepen en organisaties bijeen om die verandering waar te maken. Want samen staan we sterker dan alleen.

Het is werk van lange adem. Met een legaat aan 11.11.11 help je ons om die lange adem te vinden en leef je verder in het hart van volgende generaties.

STEUN 11.11.11 EN STRIJD MEE VOOR INTERNATIONALE SOLIDARITEIT

Vlasfabriekstraat 11
1060 Brussel

http://www.11.be

steven.moens@11.be
0486 15 99 50

ondernemingsnummer: 0421 2104 24
contactpersoon: Steven Moens