Alzheimer Liga Vlaanderen

Alzheimer Liga Vlaanderen is het aanspreekpunt voor mensen met alle vormen van dementie, jongdementie, hun mantelzorgers en iedereen die geraakt wordt door de aandoening. We streven naar een Vlaanderen waar mensen bewust omgaan met dementie en waar geen plaats is voor taboes. Onze liga geeft mensen met dementie een stem en heeft oog voor wat er wel nog kan. Wij vergeten niemand.

Zo organiseren we activiteiten waar je elkaar kan ontmoeten, je zinnen kan verzetten of je zorgen kan delen. Dit gaat van ontmoetingsdagen tot zomerkampen voor kinderen van een ouder met jongdementie. Daarnaast ontmoeten lotgenoten elkaar in onze familiegroepen waar ze verhalen en advies uitwisselen met mensen in een gelijkaardige situatie. Vrijwilligers staan steeds voor hen klaar met een luisterend oor of informatie over zorg op maat. Via verschillende initiatieven en campagnes werken we aan een dementie-inclusieve samenleving en bevorderen we wetenschappelijk onderzoek rond dementie.

Helpt dementie draagbaar maken

Rubensstraat 104 b. 4
2300 Turnhout

http://www.alzheimerliga.be/

secretariaat@alzheimerliga.be
014 43 50 60

ondernemingsnummer: 0456.804.573
contactpersoon: Gitta De Nutte