United Fund for Belgium

Al 48 jaar lang is United Fund for Belgium een non-profit organisatie die bijdraagt aan de sociale integratie in België door middel van : - De strijd tegen de armoede - Kinderhulp - Steun voor kinderen en volwassenen met een handicap De vzw verzamelt giften van bedrijven en particulieren en verdeelt deze voor 100% onder verenigingen om hun lokale sociale projecten te ondersteunen. United Fund for Belgium opereert onder streng bestuur, bezoekt alle projecten ter plaatse en betaalt alleen op basis van een factuur. De jaarrekeningen van de vereniging zijn onderworpen aan de controle van een gecertificeerd bedrijfsrevisor en van de verschillende donoren.

United Fund for Belgium streeft naar een wereld waarin iedereen geïntegreerd is en waarin het welzijn van elk kind verzekerd is. "Together, we can help those most in need.”

Adèlelaan 1
1310 Terhulpen

http://ufb.be

ctricot@ufb.be
02/6554933

ondernemingsnummer: 0412511504
contactpersoon: Catherine Tricot