Federatie Abbé Froidure

Door zijn principe van gelijkheid in kansen en door zijn strijd tegen de onverschilligheid gaf Abbé Froidure aan duizenden kinderen en volwassenen weer geloof in de toekomst, door hen te overtuigen zich niet neer te leggen bij het sociaal onrecht waarmee ze dagelijks geconfronteerd worden.
In de geest van haar stichter, probeert de Federatie dit ideaal te bereiken door haar netwerk van instellingen die elkaar aanvullen in hun takenpakket.
Op die manier wordt getracht om, in elke gemeenschap van ons land, zoveel mogelijk aan de verschillende behoeften van kansarme kinderen en volwassenen te kunnen beantwoorden: oriëntatie- en observatiecentra, familiale contextbegeleiding , dagopvang of residentiële opvang, omkadering bij begeleid zelfstandig wonen, buurtwerking, hulp aan de vierde wereld …
Om tegemoet te komen aan de financiële noden die voortkomen uit haar opdracht, doet de Federatie beroep op de edelmoedigheid van het publiek onder de vorm van giften en legaten.
Uw gift of legaat kan de toekomst van een kind voorgoed veranderen!

Samen geven om kinderen en kansarmen.

Parmentierlaan 19 bus 4
1150 Brussel

http://www.froidure.be

infodesk@froidure.be
0474 312 555

ondernemingsnummer: 0409.655.348
contactpersoon: Johan Christiaens