Zoeken


volg ons


suivez-nous

Hoe deelnemen als organisatie?

Deelnemen aan testament.be? Een fundraising strategie op lange termijn!

Wellicht hebt u de voorbije jaren al op de één of andere manier kennisgemaakt met de campagne testament.be, een nationale groepscampagne met als missie sensibilisering, mobilisering en advisering rond legaten ten voordele van het goede doel.

testament.be wil de begrippen ‘geven’ en ‘testament of legaat’ samenbrengen in het denken van de Belgen. Op die manier wil de campagne een duidelijke verhoging bewerkstelligen van het aantal legaten ten voordele van het goede doel en een legaat als het ware als ‘sociale norm’ installeren.

Nederland (nalaten.nl) en Engeland (Remember a charity ) hebben het ons al voorgedaan. Met groot succes!

Ook in België zullen deelnemende organisaties aan testament.be op lange termijn zeker en vast een groter deel van hun werking kunnen financieren met middelen die vrijkomen uit het openvallen van testamenten waarin zij als begunstigde zijn opgenomen. De zichtbare korte termijn resultaten zijn op zijn minst bevredigend te noemen.

De doelgroep + 55, die wij benaderen, getuigt nog van veel idealisme en geloof in waarden als “vrijgevigheid”, “solidariteit” en “delen met”.

De personen waarmee wij hebben kennisgemaakt via telefoon, mail of huisbezoek beseffen heel goed dat hun financiële bijdrage belangrijk is en voor veel organisaties, zoals wellicht ook de uwe, onmisbaar om kwalitatief werk te kunnen blijven leveren.

Onze deelnemers

 • hebben een sociaal-culturele missie
 • kunnen een gereviseerde boekhouding voorleggen
 • willen op lange termijn werkingsmiddelen genereren uit nalatenschappen
 • kiezen vanuit de solidariteitsgedachte voor een groepscampagne: samen meer zichtbaar
 • betalen een jaarlijkse bijdrage die afhankelijk is van het totaal van hun jaarinkomsten
Nationaal Regionaal
Inkomsten ≤ 1 miljoen € 8000 € 5500 €
Inkomsten 1 miljoen ≤ 4 miljoen € 13 500 € 11 000 €
Inkomsten 4 ≤ 8 miljoen € 19 000 € 16 500 €
Inkomsten 8 ≤ 15 miljoen € 24 500 € 22 000 €
Inkomsten + 15 miljoen € 30 000 € 27 500 €
 • promoten de campagne testament.be via eigen communicatiekanelen oa website, ledenblad, informatie-avonden, gepersonaliseerde folders en dergelijke

testament.be zorgt voor

 • een professionele tweetalige mediacampagne: radio- en tv-spots + diverse advertising / als deelnemer kan u gebruik maken van de brand “testament.be” in uw eigen communicatie / testament.be stelt o.a. web-banners en ander promomateriaal ter beschikking
 • vermelding op de website www.testament.be: elke deelnemer krijgt één volledige pagina met vermelding van het maatschappelijk doel van de organisatie, de belangrijkste coördinaten, logo, slogan, foto en ondernemingsnummer
 • vermelding op de lijst goede doelen waaruit (facultatief) kan gekozen worden bij het gratis bestellen van de gids "Goed Geregeld Goed Gegeven"
 • het organiseren van / participeren aan events met als objectief - in kader sensibilisering - het face2face bereiken van een zo ruim mogelijk publiek
 • vermelding van uw organisatie in de juridische gids "Goed Geregeld Goed Gegeven" (oplage = 15.000 ex / verdeling via o.a. website, events, notarissen en vermogensbeheerders)
 • gratis 100 (nl of fr) of 200 (nl én fr) gepersonaliseerde exemplaren van de gids “Goed Geregeld Goed Gegeven” (logo en voorstellingstekst op kaft achter - geen vermelding andere goede doelen). Deze gidsen kunt u als deelnemer gratis verdelen aan uw leden, schenkers, potentiële erflaters, alumni, weldoeners, lezers van nieuwsbrieven, abonnees en vrijwilligers
 • continuïteit en kwalitatieve opvolging van uw legatenprogramma: de opvolging van uw kandidaat erflaters via onze 7/7 helpdesk ( email, telefonisch, huisbezoeken ) is inbegrepen in de deelnameprijs - de juridische helpdesk testament.be - onder supervisie van Meester Ann Maelfait ( Vennoot Advocatenkantoor RIVUS ) als neutraal aanspreekpunt - bewijst op vandaag nog altijd haar nut en noodzaak
 • relevante informatie-overdracht via studiedagen en workshops rond het thema “legateren aan het goede doel”. Hierop worden experten uitgenodigd (verantwoordelijken fondsenwerving legaten, notarissen, juristen, verzekeraars, universiteitsprofessoren)
 • via de testament.be newsletter wordt u op de hoogte gehouden van de laatste ontwikkelingen op het gebied van legateren aan het goede doel
 • testament.be bezorgt u de adressen van geïnteresseerde kandidaat erflaters ten voordele van uw organisatie - aangemeld via testament.be (via de website en de aanvragen van de gids ), samen met tips hoe u de opvolging van deze adressen optimaal kan organiseren

testament.be ontvangt NOOIT commissies op legaten. De financiële middelen vanuit legaten gaan volledig en rechtstreeks naar de begunstigde deelnemer/organisatie