Universiteit Hasselt

De UHasselt financiert haar werking met overheidsmiddelen en inkomsten uit contractonderzoek. Deze middelen volstaan niet om alle academische en maatschappelijke doelstellingen te realiseren. Het Universiteitsfonds UHasselt heeft als doel het onderwijs en het onderzoek aan de UHasselt financieel te ondersteunen. Door fondsenwerving bij individuen, verenigingen en bedrijven wil het Universiteitsfonds dit realiseren. Zowel giften, schenkingen, legaten als sponsoring kunnen aanvaard worden. Met de verworven middelen wordt aan projecten en initiatieven, die buiten de reguliere financiering vallen, een kans geboden.

Bouw mee aan de universiteit van vandaag, steun onze studenten en onderzoekers.

Martelarenlaan 42
3500 Hasselt

http://www.uhasselt.be/universiteitsfonds

johan.schoofs@uhasselt.be
011/269062

ondernemingsnummer: 0208359859
contactpersoon: Johan Schoofs