Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen

Het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen ondersteunt al meer dan 90 jaar het fundamenteel en strategisch wetenschappelijk onderzoek in alle disciplines, in samenwerking met onze universiteiten en kennisinstellingen. De FWO-wetenschappers zijn excellente vorsers, die onderzoek uitvoeren op internationaal niveau. Hun nieuwsgierigheid zorgt voor een hoger kennisniveau in onze contreien en hun innovatiedrift stimuleert de groei, welvaart en welzijn van alle burgers.

Uw steun voor de wetenschappelijke doorbraken van morgen

Egmontstraat 5
1000 Brussel

http://www.fwo.be/nl/steun-het-fwo/

mecenaat@fwo.be
02 550 15 48

ondernemingsnummer: 0880212840
contactpersoon: Kim Barbé