Klimaatzaak

Klimaatzaak is een burgeractie die de Belgische overheden via justitie wil dwingen hun internationale klimaatbeloftes na te komen. Een opwarming van meer dan 1,5°C is gevaarlijk – dat is precies de reden waarom de internationale gemeenschap én België beslisten dat we daar moeten onder blijven. Toch schieten de Belgische overheden hierin fors tekort. Ons land zakt steeds verder weg in de internationale klimaatranking. Klimaatzaak voert aan dat het ontoereikend klimaatbeleid van de Belgische overheden zowel een schending van de zorgvuldigheidsnorm als van de mensen- en kinderrechten uitmaakt. Een correct klimaatbeleid is haalbaar en betaalbaar in België. Meer nog: ons land heeft enkel te winnen bij een kordate klimaattransitie. Enkel de politieke wil om de transitie in te zetten ontbreekt vandaag. Tegen deze onwil, die ons in gevaar brengt, vraagt Klimaatzaak bescherming van de rechtbank. Reeds meer dan 60.000 burgers sloten zich bij de rechtszaak aan. Om de gerechtskosten te kunnen betalen, is de vzw volledig afhankelijk van giften.

Klimaatzaak, de rechtszaak waarbij iedereen wint

Jozef II-straat 20
1000 Brussel

http://www.klimaatzaak.eu

xavier@klimaatzaak.be
0474 97 04 62

ondernemingsnummer: 0567926684
contactpersoon: Xavier Van Roy